Dayu सिंचाई समूह २०१ -20 -२०२० उत्कृष्ट पानी संरक्षण उद्यम र उत्कृष्ट पानी संरक्षण उद्यमी को शीर्षक जित्यो

"उत्कृष्ट पानी संरक्षण उद्यमहरु र उद्यमीहरु को चयन को लागी विधिहरु (२०२१ मा संशोधित)" को अनुसार, र उत्कृष्ट जल संरक्षण उद्यमहरु को चयन समिति द्वारा अनुमोदित र उत्कृष्ट जल संरक्षण उद्यमी ("डबल उत्कृष्टता" को रूपमा उल्लेख गरीएको छ) सेप्टेम्बर १ मा , दयाउ सिंचाई समूहले २०१ -20 -२०२० को उत्कृष्ट पानी संरक्षण उद्यम बर्षको उपाधि जित्यो।अध्यक्ष वाang Haoyu उत्कृष्ट पानी संरक्षण उद्यमी को शीर्षक जित्यो।

1.天津工厂


पोस्ट समय: सेप्टेम्बर 03-2021